MagmaVerandermanagement

Postadres: Coranthijnestraat 8, 9715 RH Groningen
Bezoekadres: 'Peizerstate', Peizerweg 87, 9727 AH Groningen
e-mail: info@magmaverandermanagement.nl

Welkom

De naam verwijst naar de vloeibare kern van de aarde: magma. MagmaVerandermanagement staat voor veranderkracht van binnenuit.

MagmaVerandermanagement begeleidt mensen in organisaties bij het realiseren van duurzame veranderingen. Onze focus ligt op het realiseren van verandering in uw praktijk. Succesfactoren hierbij zijn continue inzicht en aandacht voor:
- Het hele systeem, de onder- en de bovenstroom
- Een zorgvuldige, heldere diagnose en concrete veranderdoelen
- De organisatiecultuur: gedragsverandering en de manier van werken in uw organisatie
- De ontwikkeling van de individuele medewerker, geplaatst in de context van generatiebewust talentmanagement
- Het groeien van uw organisatie naar een lerende organisatie: gedurende het gehele proces heeft u zelf het stuur in handen en groeit het verandervermogen van de mensen in uw organisatie
- Aansluiten op de dynamiek in uw organisatie
- Inzetten van bewezen methodieken
- Inzet van innovatieve online toepassingen voor het stimuleren van online dialoog, co-creatie en positieve feedback

MagmaVerandermanagement is gespecialiseerd in:
- Leiding geven aan veranderingen en vernieuwing
- Open Leiderschap
- De veranderkracht van social media/social business 
- Vitaliteit en Employability: het vergroten van de zelfregie van medewerkers  en vormgeven van de dialoog met E-portfolio's
- Co-creatie: veranderen op basis van gedeelde missie en visie, en in dialoog met medewerkers en klanten. De inzet van online middelen voor het voeren van de dialoog met uw medewerkers en/of klanten versterkt en versnelt dit proces.
- Bevorderen van vitaliteit en bevlogenheid van mensen in organisaties.
- Het stimuleren van interactie binnen uw organisatie met inzet van theatertechnieken.

De folders leest u via: downloads

Wij werken vanuit een waarderend perspectief voor onze klanten en hun belangen. Daarbij richten wij ons op drie niveaus: de organisatie, het team en de inidviduele medewerker. De ontwikkeling van medewerkers koppelen wij aan de te realiseren organisatieveranderingen. Deze hebben hierdoor meer draagvlak, resultaat en tempo.  Wij leveren vooral maatwerktrajecten en ondersteunen onze klanten met relevante theorie en instrumenten, gericht op collectief leren en ontwikkelen.

MagmaVerandermanagement is gelicenseerd om te werken met Human Synergistics®, MDI-profiel®, Barrett®, Kernkwaliteiten®, en Q1000® testinstrumenten en E-Porfolio's van MEURS HRM.

Vanaf 1 augustus 2012 beiden wij de mogelijkheid voor open online internetdiscussie, zowel synchroon als asynchroon,  en wel of geen anonieme deelname. Zo bentu u in staat om doelgericht te luisteren naar grote groepen mensen via internet discussies. Hierdoor krijgt u inzicht in de ideeen die de gekozen deelnemers gezamenlijk het belangrijkst vinden rond een specifiek onderwerp. 
Centraal bij deze toepassingsmogelijkheden  staat de wens om aandachtig te luisteren naar wat er daadwerkelijk leeft binnen een geselecteerde groep, met de intentie om rekening te houden met de belangrijkste inzichten, knelpunten of kansen. De focus van de discussie is afhankelijk van de fase van de besluitvorming. Discussies vallen doorgaans in een van de volgende categorieen:
1. Inzicht krijgen om een onderbouwd voorstel of concept te kunnen maken
2. Feedback krijgen op een concreet voorstel om de acceptatiekans te vergroten

Voor Leiderschapsonderzoek bieden wij ook de Leadership Impact®. Dit wetenschappelijk bewezen instrument meet  leiderschap en visie en is geschikt voor (top)managers. Het meet leiderschap op de gebieden: Effectiviteit, Impact (invloed) en Strategieën. Voor middenkader leidinggevenden biedt de Leadership Style Inventory® de leiderschapsstijl en de effectiviteit hiervan. Beide instrumenten  van Human Synergistics® vergelijken de eigen antwoorden met de antwoorden van anderen: de 360 graden feedback. Dit geeft echt inzicht in de eigen effectiviteit als leider en hoe anderen het leiderschap ervaren. 

MagmaVerandermanagement is tevens gelicenseerd om te werken met het Insights Discovery® Systeem en Insights Deeper Discovery.


 

 

 
Login
CMS-web ontwerp: 247design.nl